+31 88 1269 300 info@tpex.com

Amsterdam, 13 December 2022TPEX International  Partner: D&B

D&B The Facility Group and TPEX International embark on an intensive collaboration. TPEX is a leader in the field of Building Intelligence Management and Smart Building Operations. D&B offers high-grade cleaning, reception, security and mobility services, along with facility management and company catering. Both parties are convinced that data from smart buildings are the basis for the optimisation of customer and employee satisfaction. The collaboration also offers greater opportunities to reduce the costs of maintenance, access to information concerning m2-usage, sustainability and energy control.

The building information that TPEX collects and analyses in the Digital Twin, which is a digital copy of the building, enables D&B to serve customers even better. D&B’s priorities are customer intimacy and tailor-made work. Insight based on real time data enables D&B and TPEX to streamline the work processes, which raises the customer experience to a higher plain.

 

Added value

Jan-Willem de Bruijn, CEO at D&B: “With TPEX we elect to collaborate with the best-in-class technology partner. In the past years we have built a broad network of specialists around us in order to continue guaranteed deployment of high-quality staff. With TPEX we will be able to further expand our service package and be of service to customers with extensive real estate portfolios.”

Robert Rosier, CEO at TPEX: ”The intensive collaboration with D&B is innovative, because the hard data are directly linked to atmosphere and experience. D&B is a flexible and enterprising organisation that embraces the analyses from the Digital Twin.”       

 

High Performance Buildings

TPEX International was founded in 2010 and is a Smart Building Operator that implements Building Intelligence Management to turn properties into High Performance Buildings. The company currently operates over 185 high-end properties with its Building Intelligence Platform of data-driven efficiency and support for asset, property and facility managers. This provides the customers of TPEX with the opportunity to optimise their key processes and deliver better buildings against lower costs.

Tailor-made work

D&B The Facility Group was founded in 1993 and since that time, the company has made a name for itself as a high-quality organisation in the office building market in the Netherlands, servicing ambitious corporate businesses and demanding real estate customers. With over 1,000 employees, D&B creates tailor-made service concepts in which an excellent customer experience takes centre stage.  

Amsterdam, 13 December 2022TPEX International  Partner: D&B

D&B The Facility Group en TPEX International starten een intensieve samenwerking. TPEX is een toonaangevende speler op het gebied van Building Intelligence Management en Smart Building Operations. D&B biedt hoogwaardige schoonmaak-, receptie-, beveiligings- en mobiliteitsdiensten alsook facility management en bedrijfscatering. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat data uit slimme gebouwen de basis vormt voor het optimaliseren van klant- en medewerkerstevredenheid. Ook biedt de samenwerking grote kansen bij het verlagen van onderhoudskosten, inzage in m2– gebruik, verduurzaming en energiebeheersing.

De gebouwinformatie die TPEX verzamelt en analyseert in de Digital Twin, een digitale kopie van het gebouw, stelt D&B in staat om opdrachtgevers nóg beter van dienst te zijn. Bij D&B staan customer intimacy en maatwerk voorop. Dankzij inzicht op basis van real time data kunnen D&B en TPEX de werkprocessen stroomlijnen waardoor de klantbeleving op een hoger niveau wordt gebracht.

 

Toegevoegde waarde

Jan-Willem de Bruijn, CEO bij D&B: “Met TPEX kiezen wij voor een samenwerking met de best in class technologiepartner. Wij hebben de afgelopen jaren een breed netwerk van specialisten om ons heen verzameld om de kwalitatief hoogwaardige inzet van onze mensen te kunnen blijven garanderen. Met TPEX kunnen we ons dienstenpakket verder vergroten en opdrachtgevers met omvangrijke vastgoedportfolio’s van dienst zijn.”

Robert Rosier, CEO bij TPEX: ”De intensieve samenwerking met D&B is vernieuwend omdat harde data direct worden gekoppeld aan sfeer en beleving. D&B is flexibel en ondernemend en omarmt de analyses uit de Digital Twin.”       

 

High Performance Buildings

TPEX International is een Smart Building Operator, opgericht in 2010, die Building Intelligence Management inzet om van gebouwen High Performance Buildings te maken. Het bedrijf heeft momenteel meer dan 185 high end gebouwen in operatie en biedt met haar Building Intelligence Platform data gedreven efficiency en ondersteuning aan asset-, property- en facility managers. Dit stelt de klanten van TPEX in staat hun kernprocessen te optimaliseren en betere gebouwen te leveren tegen lagere kosten.

Maatwerk

D&B The Facility Group is opgericht in 1993 en heeft sindsdien naam gemaakt als kwaliteitsspeler op de Nederlandse kantorenmarkt voor ambitieuze corporate organisaties en veeleisende vastgoedopdrachtgevers. Met 1.000 medewerkers creëert D&B maatwerk serviceconcepten waarin een excellente klantbeleving centraal staat.